dimarts, 21 de juny de 2016

SERVEIS AMPA CURS 2017-2018
Els serveis que l'AMPA de l'Escola Sant Sebastià oferirà el curs 2017-2018 són:


- Servei d'acollida de mati i tarda.

- Servei de menjador.

- Extraescolars.

- Programa de reutilització de llibres.

- Venda del xandall de l'escola.


Aquelles famílies que no siguin sòcies de l'AMPA, podran utilitzar aquests serveis a un preu més elevat .